Den Rosa StadenStartsida

Eva Solberg (M) borde veta bättre!

Idag lämnade jag ett rundabordssamtal om tiggeri. Samtalet handlade huvudsakligen under den tiden jag var där om vad som kan göras för romska tiggare. Vid flera tillfällen påstod Moderaternas Eva Solberg att det inte är sant att romer som avhys i Stockholm förlorar sin egendom. När vi vet att det inte stämmer! Att en ledande stockholmspolitiker, som uppenbarligen är tillräckligt

Den Rosa StadenEva Solberg (M) borde veta bättre!

Högerns populism i debatten om sexuella trakasserier

Högerns skanderande om att motverka sexuella trakasserier kan väl egentligen bara kallas populism? Under våren och sommaren har vi sett hur Kristdemokrater, Liberaler och Moderater ägnat sig åt att kritisera feministiska förslag. Visst har enskilda borgliga politiker och kvinnoförbund inom partierna tagit upp frågan om rätten till sin egen kropp. Men att nu helt plötsligt börjat skandera om att det

Den Rosa StadenHögerns populism i debatten om sexuella trakasserier

Vi som skriver