Den Rosa StadenStartsida

Ökat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

På tisdagens möte med Kulturnämnden handlade ett ärende om den så kallade ”treåringen”, alltså Kulturförvaltningens underlag för budget 2017 med inriktning 2018-2019. Här finns flera positiva saker men något av det viktigaste för Fi är den satsning på ökad kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan som presenteras. Detta är en del av arbetet med att göra Stockholm

Den Rosa StadenÖkat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

Nej till Nobelcenter

Vi i Feministiskt initiativ kommer att rösta nej i kommunfullmäktige till det liggande förslaget om ett Nobelcenter på Blasieholmen. En anledning till det är centrets placering i en kulturhistoriskt känslig miljö, men framför allt är vi kritiska till hur stadens kostnader för projektet har skenat iväg. Sedan kostnaderna uppskattades första gången har de ökat från 125 miljoner till 217 –

Den Rosa StadenNej till Nobelcenter

Vad är en skola för alla?

Stockholm stad har antagit programmet Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Feministiskt initiativ är pådrivande för att dessa ord ska synas i verkligheten! Till exempel i utbildningspolitiken där mottagandet av nyanlända barn och ungdomar har stått i fokus senaste tiden. I möten med den rödgrönrosa majoriteten i utbildningsnämnden och förvaltningschefer har jag betonat att satsningar på elevhälsovård, förberedelseklasser, modersmålsundervisning

Den Rosa StadenVad är en skola för alla?

Vi som skriver