Den Rosa StadenStartsida

Tjejers otrygghet följer med in i skolan

Tjejers otrygghet följer med in i skolan. Det visar den årliga elevundersökningen bland Stockholms stads elever. För Feministiskt initiativ är det en prioriterad att säkra elevers trygghet i skolan, därför tar vi i den rödgrönrosa majoriteten ett helhetsgrepp kring elevers hälsa och skolgång. Skolan är elevernas arbetsplats, men tillskillnad från en vanlig arbetsplats lyder elever under skolplikt. Därför måste vi

Den Rosa StadenTjejers otrygghet följer med in i skolan

Ökat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

På tisdagens möte med Kulturnämnden handlade ett ärende om den så kallade ”treåringen”, alltså Kulturförvaltningens underlag för budget 2017 med inriktning 2018-2019. Här finns flera positiva saker men något av det viktigaste för Fi är den satsning på ökad kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan som presenteras. Detta är en del av arbetet med att göra Stockholm

Den Rosa StadenÖkat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

Vi som skriver