Den Rosa StadenStartsida

Nu bryter vi segregationen

Så var årets budget äntligen klar och presenterad! 2017 års budget är en budget inriktad på att bryta segregationen. Där spelar såklart socialnämndens arbete en viktig roll och 2017 är ett år där socialpolitiken i Stockholm kommer att präglas av ytterligare satsningar mot våld i nära relationer och våld i namn av heder, krafttag mot trafficking och prostitution, men också

Den Rosa StadenNu bryter vi segregationen

Ett söder för alla

Nu när budgeten är på plats så ser jag framför mig ett, för Södermalms stadsdelsnämnd, oerhört viktigt arbete den kommande tiden. Staden tar emot fler ensamkommande barn än tidigare år. Berörda verksamheter på Södermalm såsom socialtjänsten, ungdoms- och fritidsverksamheter ska arbeta efter de riktlinjer som har tagits fram i kommunfullmäktige för att säkerställa att de barn som kommer hit till

Den Rosa StadenEtt söder för alla

Feministisk miljöpolitik för alla stockholmare!

För att människor ska må bra och känna sig inkluderade och kunna vara delaktiga i sitt eget samhälle måste miljön vara bra. Stockholms rödgrönrosa majoritet satsar på att förbättra miljön med flera olika projekt som ett Grönare Stockholm, Klimatsmarta Stockholmare, Klimatpakten, Energicentrum och GlashusEtt.Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av flera nämnder som har ansvar för att målen i Miljöprogrammet för

Den Rosa StadenFeministisk miljöpolitik för alla stockholmare!

Vi satsar på feministisk kultur 2017

Under nästa år kommer kulturnämnden att fortsätta arbeta för att Stockholm ska ha ett konst- och kulturliv som är jämställt, öppet och varierat. Eftersom kulturen har en viktig roll att spela i ett demokratiskt samhälle måste kulturen och dess arenor vara tillgängliga för alla men inte minst är frågan om representation, vems röst som får höras och vilka som får

Den Rosa StadenVi satsar på feministisk kultur 2017

Eva Solberg (M) borde veta bättre!

Idag lämnade jag ett rundabordssamtal om tiggeri. Samtalet handlade huvudsakligen under den tiden jag var där om vad som kan göras för romska tiggare. Vid flera tillfällen påstod Moderaternas Eva Solberg att det inte är sant att romer som avhys i Stockholm förlorar sin egendom. När vi vet att det inte stämmer! Att en ledande stockholmspolitiker, som uppenbarligen är tillräckligt

Den Rosa StadenEva Solberg (M) borde veta bättre!

Vi som skriver