I lördags firade vi samernas nationaldag!

Samernas nationaldag

Feministiskt initiativ uppmärksammade i lördags den 6 februari samernas nationaldag tillsammans med Sameföreningen i Stockholm. Dagen inleddes med att den samiska flaggan hissades på Stadshusets borggård och den samiska nationalsången sjöngs. Under dagen följde samtal och berättelser om samernas historia och deras kamp mot den svenska statens förtryck. Victoria Kawesa från Feministiskt initiativ och ersättare i Stockholms stads Råd för mänskliga rättigheter hade äran att få hålla tal:

”Hej kära vänner,

Mitt namn är Victoria Kawesa, jag är antirasistisk talesperson för Feministiskt initiativ och sitter i Stockholm stads råd för mänskliga rättigheter.

Idag är jag här för att fira den samiska nationaldagen. En dag som handlar om att gå ihop och kräva sina rättigheter. Det är också en dag som handlar om stolthet.

Jag kom till Sverige 1984 som 9-årig flykting. Jag kom hit tillsammans med min mor och mina syskon. Jag kom från Uganda, ett vackert land i Östafrika. Men fick lämna Uganda då min pappa dödades i kriget under Idi Amin. Han dödades för att han trodde på en bättre värld – för alla. Han kämpade för mänskliga rättigheter. Och det här har alltid hängt kvar hos mig, att han blev mördad för sin övertygelse. Det har inspirerat mig att fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter och allas lika värde. En stolthet att bära vidare.

Därför känner jag mig särskilt hedrad över att få tala här idag. För samers rättigheter är mänskliga rättigheter.

För vi ska komma ihåg, att kolonialismen inte bara var en historisk företeelse. Det var inte heller något som endast skedde i andra delar av världen. Den svenska staten har en lång kolonial historia som också präglar vår nutid – exploateringen och marginaliseringen av samerna pågår än idag.

Då fråntogs samer möjligheten att utöva sin religion, rätten att tala sitt eget språk. Rätten till mark, jakt och fiske, rennäringen och rätten till vatten är hotad än idag.

Och vår historia upprepar sig. Idag blir samer på nytt måltavlor för rasistiska föreställningar om ett vi och dem, brickor i spel för att återupprätta den seglivade myten om en nation, ett folk, en religion och ett språk.

Idag ser vi att bara hälften av eleverna som är berättigade samisk modersmålsundervisning får lärarledd undervisning. Trots att det finns klara direktiv om att främja bevarandet av nationella minoritetsspråk.

Därför måste vi utmana den nationella självbilden av Sverige som ett öppet, jämställt land som respekterar de mänskliga rättigheterna, för det är en självbild som står i vägen för förändring.

Feministiskt initiativ har instiftat Stockholm stads första instans för att bevaka mänskliga rättigheter. Nu mer än någonsin behöver alla demokratiska krafter samla sig och gemensamt ta kampen mot rasismen och för mänskliga rättigheter.

Nu mer än någonsin behöver vi påminna oss om vårt gemensamma ansvar för att stärka urfolks rättigheter.

Vi gratulerar samebyn Girjas till sin seger, statens koloniala och nationalistiska uppträdande har nu utmanats. Samtidigt får vi inte glömma att kampen om Sapmí inte är över, utan fortsätter.

Jag hoppas vi gör det tillsammans.För världen tillhör oss alla, Sverige tillhör oss alla och Stockholm – det tillhör oss alla.

Tack!”

Sverige har, trots påtryckningar från FN, vägrat ratificera FN:s deklaration om urfolks rättigheter. Detta visar tydligt statens oförmåga att ta samernas behov på allvar. Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Den sker nu. Enligt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter har urfolk rätt till sina traditionella marker och att deras resurser skall skyddas och bevaras. I Sverige är samer ett urfolk. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Men likt andra urfolk i runt om i världen kämpar samerna för rätten till sin kultur och sitt språk. Feministiskt initiativ vill att detta inte ska vara en kamp – statusen för samisk kultur och för det samiska språket i det svenska samhället måste höjas.