Nej till Nobelcenter

Vi i Feministiskt initiativ kommer att rösta nej i kommunfullmäktige till det liggande förslaget om ett Nobelcenter på Blasieholmen. En anledning till det är centrets placering i en kulturhistoriskt känslig miljö, men framför allt är vi kritiska till hur stadens kostnader för projektet har skenat iväg. Sedan kostnaderna uppskattades första gången har de ökat från 125 miljoner till 217 – nästan en fördubbling.

Det finns inte någon kommunal verksamhet där det är tillåtet att låta pengarna rinna iväg på det sättet. När verksamheter går back inom äldre- och barnomsorgen tvingas de göra nedskärningar och rätta mun efter matsäck, men när det handlar om uppseendeväckande byggnader på framträdande platser kan det plötsligt kosta hur mycket mer som helst.

Vad Nobelcentret så tydligt visar på är hur statusbyggen tillåts kosta mer och har helt andra spelregler än sådant som rör skola, omsorg och socialtjänst. De traditionellt manliga domänerna som betong och glänsande fasader har högre status och företräde framför de lika traditionellt kvinnligt kodade verksamheterna. Det är en ojämställd syn på hur resurser ska fördelas och inte något som ett feministiskt parti kan stå bakom.

Det finns andra ställen i Stockholm där Nobelcentret kan få en framträdande plats och fylla sin uppgift som samlingspunkt för vetenskaperna. En så publikdragande verksamhet som Nobelstiftelsen skulle fylla sin plats också utanför innerstaden, och locka besökare till delar av staden som annars inte är naturliga mål för turister.

Malin Ericson (Fi)