Ökat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

  • Den rosa staden
  • 13 apr 2016
  •   Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan

På tisdagens möte med Kulturnämnden handlade ett ärende om den så kallade ”treåringen”, alltså Kulturförvaltningens underlag för budget 2017 med inriktning 2018-2019. Här finns flera positiva saker men något av det viktigaste för Fi är den satsning på ökad kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv i Kulturskolan som presenteras.

Detta är en del av arbetet med att göra Stockholm till en stad som lever upp till de mänskliga rättigheterna. För Fi är det en självklarhet att alla barn, oavsett bakgrund och uppväxtvillkor, har samma tillgång till kultur och eget skapande, och att detta sker på ett sätt som är fritt från diskriminering. Därför är det på tiden att Kulturskolan utvecklar arbetet med likabehandlingsplaner och tar frågan om vilka barn och unga som idag inte tar del av Kulturskolans verksamhet på allvar. Att en jämställdhetsstrateg ska leda detta arbete ser vi som mycket positivt och ett tecken på att förvaltningen tar de brister som har funnits på allvar.

Att normkritik och antirasism genomsyrar verksamheten som riktar sig till barn och unga är en självklarhet för en stad som ska leva upp till mål som ”Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention” och ”Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika”.

Om kulturen ska vara ett område med olika röster, berättelser och perspektiv måste vi arbeta för att alla barn ska kunna ta plats och utveckla sitt eget kreativa uttryck. Det gör vi inte minst genom att se till så att alla som växer upp i Stockholm känner sig välkomna och trygga i Kulturskolan.

Sofia Lundin (Fi)
Kulturnämnden Stockholm