Slå det om du kan!

Som vanligt när vi får anledning att tala om sexuella trakasserier slutar det med att debatten kommer att handla om något helt annat. Vem är den här Joakim Lamotte alla pratar om?

Lite av allt Feministiskt initiativ och den rödgrönrosa majoriteten gjort för att stoppa sexuellt våld de senaste 18 månaderna:

• Förstärkt arbetet mot kränkande behandling och trakasserier i skolan. Bland annat ska ett särskilt fokus läggas på arbetet mot nätkränkning och sexuella trakasserier med kurser i normkritisk pedagogik och skoljuridik för lärare och skolledare.

• Initierat ett helt nytt jämställdhetsprogram som ska implementeras i stadens alla verksamheter för att Stockholm ska vara en trygg stad att leva i. Staden ska då särskilt uppmärksamma och planera för att det offentliga rummet ska upplevas som tillgängligt och tryggt.

• Tredubblat stödet till stadens jourer och skapat möjligheter för långsiktig finansiering till tjej- och kvinnojourerna för att de ska ha förutsättningar att ge skydd till alla våldsutsatta, oavsett bakgrund eller legal status.

• Skolorna ska arbeta normkritiskt, antirasistiskt och erbjuda en verksamhet fri från stereotypa könsroller. Skol- och fritidspersonal och anställda på elevhälsan ska ha kunskaper om genus, jämställdhet och normkritik.

• Förtroendevalda, förvaltning- och bolagslednings, övriga chefer och andra nyckelpersoner ska nu få kompetensutveckling om genus och jämställdhet.

• Nu ska staden arbeta förebyggande för att förhindra våld. Arbetet ska bedrivas genom att motverka traditionella normer kring kön och fokus ska ligga på maskulinitetsnormer och hur dessa bidrar till att våld uppstår.

• Tagit initiativ till en satsning på ungas egen organisering för att stärka kunskaperna om sina egna och andras mänskliga rättigheter samt feminism och antirasism.

• Anställt en trygghetskordinator som specifikt ska arbeta mot sexuella ofredanden. Nu ska alla elever i årskurs åtta få ta del av information om samtycke för att bidra till en långsiktig attitydförändring.

• Bjudit in civilsamhället för att diskutera maskulinitetsnormer och hur vi kan inkludera fler män i det feministiska arbetet.

• Inrättat Stockholms stads första renodlade instans med uppgift att bevaka hur staden lever upp till mänskliga rättigheter, rådet för mänskliga rättigheter, som bland annat ska följa upp rätten till sin egen kropp.