Vi kan säga nej till sexistisk reklam och odemokratiska budskap

Det är bra att diskussionen om objektifierande reklam kommit upp på bordet än en gång. Och nu är det dags att vi gör det vi kan i Stockholms stad. För det är möjligt att agera: på alla de reklamtavlor som staden hyr ut kan vi säga nej till det slags reklam som vi inte vill se, som sexistisk reklam och odemokratiska budskap.

Feministiskt initiativs mål att vi helt ska avskaffa reklamen i det offentliga rummet. Reklam är utformad så att den ska vara påträngande, och när den finns överallt där vi rör oss är det omöjligt att värja oss mot budskapet att konsumera mera.

Men så länge det finns reklam är det nödvändigt att sätta gränser för vad som är okej. Ofta utgår reklamen från stereotypa idéer om hur vissa människor är, till exempel utifrån kön och etnicitet. Många bilder där människor syns visar ouppnåeliga ideal – vi vet att till och med supermodellers kroppar redigeras för att de inte är tillräckligt smala – som alla som ser reklamen inte kan annat än att förhålla sig till. Är det så är en vacker kropp ska se ut? Är det här normen som jag och min kropp har att jämföra mig med? Och alltid misslyckas. Vad de tankarna kan göra för en ung människa på väg in i vuxenkroppen vet vi, och att många äldre kvinnor ägnat stora delar av sitt liv med att jämföra sig mot orimliga målbilder. Ibland med både sjukdom och självhat till följd.

Reklambilder som sexualiserar särskilt kvinnor bidrar till objektifieringen på flera sätt. Den skeva bilden som reklamen ger handlar också om hur kvinnor och deras kroppar ses som tillgängliga för att alla att se, ta på och utnyttja. Avståndet är inte så långt mellan blicken på den exponerade kroppen och den oönskade handen på en kvinnas bröst.

Trafiknämnden har beslutat trafikkontoret ska ta fram etiska riktlinjer för stadens reklam, ett arbete som ska presenteras för nämnden i slutet av året. Feministiskt initiativ vill se tydliga riktlinjer för att bland annat sexistiska och odemokratiska budskap. Stockholm ska vara en stad där både små barn och vuxna kan röra sig utan att samtidigt lära sig skämmas för sina kroppar.

Malin Ericson (Fi)