Politisk vilja mot fortsatt våld

Alla delar av Stockholm måste vara trygga att växa upp i, att arbeta i och att ha sina barn i skola. Tyvärr är detta inte en verklighet i Stockholm idag. Boende i Tensta har på kort tid varit med om allvarligt och dödligt våld som skett på öppen gata inom synhåll för barn och allmänhet.

Polisen misstänker gängrelaterat våld och medan utredning pågår så är det upp till oss politiker att på alla sätt möjliga arbeta för att förhindra fortsatt våld. Att endast ropa efter fler poliser kommer inte att lösa de sociala problem, här gäller det att arbeta inom alla politikens områden. Detta eftersom den misstro mot samhället som ofta ligger till grund för våld och kriminalitet. Vi måste arbeta aktivt på nya och redan beprövade sätt. Och vi måste visa på politisk vilja och höga ambitioner.

Feministiskt initiativ vill se

● Ytterligare satsningar på socialtjänsten både på fältet och inom myndighetsutövning. Tätare samarbete mellan skola, fritidsverksamhet och socialtjänsten.

● En likvärdig skola i hela Stockholm. Alla områden har rätt till bra och välfungerande skolor med elevhälsa som har kunskap i genus-, antirasism-, hbtq- och hedersfrågor för att kunna ge barn och unga bästa förutsättningar i livet.

● Utveckla samverkan kring avhopparverksamhet för yrkeskriminella. Det måste finnas en tydlig och tillgänglig väg för den som vill förändra sitt liv till det bättre.

● Att det ska vara tryggt att röra sig fritt för flickor och kvinnor på torg och gator. Stödja föreningar som verkar för feminism, antirasism och mänskliga rättigheter i orten. Vi vill se ytterligare satsningar på kvinnors organisering.

● Satsningar för unga som hamnat utanför skola och arbetsliv. Det kommunala aktivitetssansvaret ska ges ytterligare förutsättningar för att nå unga i riskzon för våld och kriminalitet.

● Satsa på lokala organisationer som arbetat länge i områden och har kunskap och förtroende bland unga och föräldrar. Ofta finns många förslag på åtgärder, det är bara upp till oss politiker att lyssna och möjliggöra.

● Aktivt arbeta med antirasism och mot strukturell diskriminering. Vägen in i arbetslivet är idag inte likvärdig i staden. Vi får inte blunda för den strukturella diskrimineringen. Att blunda för att människor behandlas olika är att kratta vägen för de som vill rekrytera unga in i destruktiva miljöer.

Uppmärksamma det engagemang, styrka och kraft som finns i våra ytterstadsområden. Självklart skall problemen uppmärksammas, men vi måste också se det som fungerar för att kunna göra mer av det.

Anna Rantala Bonnier (Fi)
Lisa Palm (Fi)