Feministisk miljöpolitik för alla stockholmare!

För att människor ska må bra och känna sig inkluderade och kunna vara delaktiga i sitt eget samhälle måste miljön vara bra. Stockholms rödgrönrosa majoritet satsar på att förbättra miljön med flera olika projekt som ett Grönare Stockholm, Klimatsmarta Stockholmare, Klimatpakten, Energicentrum och GlashusEtt.Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av flera nämnder som har ansvar för att målen i Miljöprogrammet för 2016-2019 uppnås. Ett mål i miljöprogrammet är att biltrafiken som står för en stor del av de luftföroreningar och buller som gör Stockholm till en mindre hälsosam och tillgänglig stad ska minska. Mindre biltrafik ger inte bara mindre buller och renare luft utan också mer plats till bostäder, parker, skolor och arbetsplatser.

Ju mindre kemikalier människor utsätts för desto bättre mår dom och därför fortsätter den rödgrönrosa majoriteten att satsa på en kemikaliesmart förskola och skola. Kemikaliecentrum arbetar för att alla stockholmare ska skyddas från skadlig kemikaliepåverkan i livets alla delar.

Parker och naturområden är viktiga för många av stockholmarna och ett av majoritetens prioriterade mål är att göra stadens naturreservat mer tillgängliga för alla, oavsett vem en är och vilka resurser en har.

De allra flesta människor behöver lugn och tystnad, ibland långt från staden, ibland bara nära där en är. Tystnad kan ge möjlighet till välbefinnande och balans i tillvaron. Staden har format tio olika platser i stadsnära skogar och parker i alla väderstreck som kallas Guide till tystnaden i Stockholm.

Rent vatten är också en förutsättning för att alla stockholmare ska leva ett bra liv. Giftiga båtbottenfärger ska fasas ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som uppdrag att tillsammans med andra nämnder och högskolor skapa ett nytt vattencentrum för att göra det möjligt för stockholmare och dess grannar att även i framtiden har hälsosamt vatten.

Annika Nylén (Fi)
Skuggledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad