Ett söder för alla

Nu när budgeten är på plats så ser jag framför mig ett, för Södermalms stadsdelsnämnd, oerhört viktigt arbete den kommande tiden. Staden tar emot fler ensamkommande barn än tidigare år. Berörda verksamheter på Södermalm såsom socialtjänsten, ungdoms- och fritidsverksamheter ska arbeta efter de riktlinjer som har tagits fram i kommunfullmäktige för att säkerställa att de barn som kommer hit till oss ska få det långsiktiga mottagande de har rätt till. I egenskap av ansvarig politiker på Södermalm är jag särskilt mån om papperslösas barns rätt att gå i grundskolan och att de får ta del av våra förskolor. I samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden så vill vi se en verklighet där barn i skolålder erbjuds undervisning inom en vecka.

Samtidigt ser jag fram emot att arbeta vidare med den politik som vi har fått väljarnas stöd att få till. Vi arbetar vidare med satsningar inom kultur- och fritidsverksamheter där unga kvinnor och hbtq-personer ska inkluderas i det utbud som stadsdelsnämnden har i uppdrag att erbjuda. Det är ett tillgänglighetsperspektiv som också omfattar utformningen av mötesplatser som är inkluderande för ungdomar med funktionsvariationer.

På Södermalm ser vi ett stort behov av att samla våra ungdomar. Det nyligen tillsatta ungdomsrådet berättar om hur de ser ett Södermalm som behöver mer gemenskap och det håller vi i Fi med om. Det är skillnad på behoven i Södermalm om en jämför med stadsdelarna i ytterstaden. På Södermalm ser vi en utmaning i att arbeta med stadsdelen utifrån vetskapen om att det är en stadsdel som ska vara till för så många fler än de som har privilegiet att bo här.

Med detta sagt så är det fortsatt viktigt för mig att vi får fortsätta jobba i en bestämd riktning mot rättvisa förutsättningar till aktiviteter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck. Att mänskliga rättigheter, antirasistiska och feministiska perspektiv är det som gör Södermalm till en plats som inte bara välkomnar, utan som också tar ett ansvar för att det ska vara en stadsdel som är fri från diskriminering och som tar dialog och delaktighet på allvar.

Djuna Michelle Jangmyr (Fi)
Ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd