Socialpolitik för att bryta segregation

Så var årets budget äntligen klar och presenterad! 2017 års budget är en budget inriktad på att bryta segregationen. Där spelar såklart socialnämndens arbete en viktig roll och 2017 är ett år där socialpolitiken i Stockholm kommer att präglas av ytterligare satsningar mot våld i nära relationer och våld i namn av heder, krafttag mot trafficking och prostitution, men också av stadens ansvar för ett bra flyktingmottagande

Både utifrån min socionombakgrund och nuvarande roll som politiker är socialnämndens budget för 2017 rolig och hoppfull läsning. Förutom den stora stoltheten över att FI har drivit igenom boendeplatser särskilt för offer för trafficking och prostitution och uppsökande arbete för att nå fler som riskerar att drabbas så finns flera andra satsningar värda att nämna!

Bland annat ska stadens nya program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld implementerar i alla stadsdelar, såväl inom socialtjänsten som i skolan och idrotten. Programmet lyfter särskilda sårbarhetsfaktorer som att vara hbtq-person, vara äldre, ha en funktionsvariation eller leva som papperslös.

Den ökande psykiska ohälsan bland unga skall uppmärksammas och arbetas med och där nämns särskilt unga HBTQ personer som en grupp som ofta mår sämre än andra och dessutom utsätts för diskriminering och trakasserier och därmed behöver extra stöd och satsningar kring psykisk hälsa.

Ytterligare saker i årets socialnämndsbudget som jag tycker är värt att nämna är de breda satsningarna på barns delaktighet och på barn som blir vräkta tillsammans med sina familjer eller som av olika skäl är placerade utan för hemmet. Nu satsar vi mer på deras skolgång samt permanentar projektet Stella som syftar till att förstärka och möjliggöra bra relationer mellan placerade barn och deras ursprungsfamilj även när de inte kan bo tillsammans. En viktig målgrupp som ofta prioriteras bort.

Socialnämnden har ansvar för ensamkommande barn och unga som kommer till Stockholm och har arbetat fram ett bra system för mottagande och boende på HVB hem i staden. Tyvärr har ny regeringen med hjälp av Vänsterpartiet i Riksdagen satt stopp för detta genom kraftigt nedsatta erstättningsnivåer för placeringskostnader av dessa barn och ungdomar. Numera skall dessa unga bo på sk. stödboenden med mindre eller ingen personal och klara sig själva i mycket högre utsträckning. Det kommer säkert att fungera för vissa, men för andra är jag orolig att det kommer att ha förödande konsekvenser. För de som inte riktigt håller ihop själva, mår psykiskt dåligt och är i behov av mycket stöd för att klara vardagen blir hjälpen inte lägre lika självklar. Vi kan inte än se vad för konsekvenser denna förändrings har för våra nya stockholmsungdomar, men det är en fråga som jag lovar att följa och bevaka såväl under hösten som under nästa år.

Vi som sitter från majoriteten i socialnämnden har ett bra och nära samarbete med mycket utrymme för diskussioner. Det tycker jag märks i årets budget och ger en styrka i att föra politiken framåt och omsätta den i verklighet. För det är verkligen i kommunpolitiken som socialpolitiken kan ha genomslag för de som bäst behöver den. Och egentligen är det väl därför jag sysslar med politik överhuvudtaget för att få vara socialarbetare fast med strukturer istället för individer.

Anna Rantala Bonnier (Fi)
Ledamot i socialnämnden och gruppledare