Upprustning visar vägen till förändring

Igår klubbade idrottsnämnden igenom ett beslut om att rusta upp Vårbergs IP. På idrottsplatsen föreslås bland annat att en omläggning av den befintliga uttjänta konstgräsplanen (11-spelsplan) genomförs parallellt som två nya konstgräsplaner (11- spels respektive 7-spels), med rundbana för skolfriidrott, motionsslinga och spontanidrott, anläggs. Omvandlingen av Vårbergs IP beräknas vara färdigställd till år 2021, dock ska det ske i olika etapper.

Beslutet som fattades gäller den första etappen av en upprustning av konstgräsplanen, där den nuvarande 11-spelsplanen ska omläggas samtidigt som två nya konstgräsplaner ska anläggas (11-spels och 7-spels). Denna etapp ska vara färdigställd redan nu till höst 2017, vilket är ett efterlängtat beslut från idrottsföreningarna i stadsdelen.

För oss i Feministiskt initiativ är det viktigt att vi prioriterar upprustning av gemensamma ytor i förorten. Såväl idrottsplatser som centrum, bostadsområden och parker. Tyvärr har Alliansen vid sina 8 år vid makten sålt ut en stor del av de gemensamt ägda ytorna. Resultatet blir att invånare och allmänheten begränsas i tillgången av dessa ytor. De får även begränsat inflytande i hur och för vad ytorna ska användas till. För att inte tala om de ockerhyror för lokaler i centrum, som lokala näringsidkare knappt har möjlighet att betala.

Idrotten är en stor och betydelsefull del av folkhälsan och har därför en självklar plats i staden. Det är viktigt att lägga grunden till en hälsosam vardag redan i ung ålder för att minimera hälsorisker, och andra fördelar är att idrotten stärker självkänslan, skapar relationer och känslan av att tillhöra en gemenskap. På så sätt kan vi genom att stödja idrottsrörelsen minska segregationen.

I utredningsbeslutet för upprustningen av Vårbergs IP, föreslås det även att en fritidsgård ska placeras i anslutning till multihallen. Detta kommer att beslutas separat, men Feministiskt initiativ är positiva till detta då det ger en möjlighet att fånga upp barn och unga, som annars inte hade deltagit i sportslig aktivitet, i spontanidrott. Det öppnar upp för att nå idrottsnämndens prioriterade målgrupper, vilket är just barn och unga som inte idrottar – och då i synnerhet flickor med utländsk bakgrund.

Upprustning av gemensamma ytor visar på förändring. För Feministiskt initiativ ska idrottande i en givande miljö inte bara vara för de som har råd, utan något som alla ska kunna utöva – både spontant och professionellt. . Genom att göra upprustningar i förorten kan vi praktiskt visa på att vi satsar på förortens barn. Barn som politiken allt för länge har glömt bort.

Destina Sönmez (Fi)
Idrottsnämnden