Ordförandebloggen: Tema gatuvåld

Första mötet för i år
Den 9 februari hade vi första MR-rådet för i år! Vi välkomnade de nya sakkunniga ledamöterna Bilan Osman, Gertrud Åström och Jenni Acar samt de nya politiska ledamöterna. Vi utsåg också en ny vice ordförande – Gulan Avci från Liberalerna. Det var väldigt fint att träffa alla nya och gamla i rådet för att kicka i gång arbetet det kommande året. På detta möte hade vi också besök av Socialborgarrådet Åsa Lindhagen då vi hade en del sociala frågor uppe på dagordningen.

Gatuvåldet – en fråga om mänskliga rättigheter
25 unga män har blivit ihjälskjutna inom loppet av två år bara i Järva. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. På dagordningen hade vi därför frågan om gatuvåld och stadens arbete för att motverka våld i offentliga miljöer. Rådet fick en dragning av Åsa Ljusberg som är samordnare för Trygghet Järva och sedan fördes en diskussion med de sakkunniga där många kloka synpunkter framfördes. Här en kort summering av de synpunkter som fördes fram:

  • Det lokala föreningslivet fyller en viktig roll på grund av den förankring de har i området, de behöver få stöd från staden. Särskilt föreningar som organiserar kvinnor. Att stärka kvinnor får ofta positiva effekter på barnen.
  • Viktigt att se kopplingen till kön för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det talas ofta om våldet i könsneutrala termer trots att det huvudsakligen är män som utövar våldet. Arbete mot stereotypa könsroller måste vara centralt i allt våldsförebyggande arbete.
  • Alla vålds- och brottsförebyggande satsningar bör jämställdhetsintegreras.
  • En avklarad skolgång lyfts av UNICEF som den enskilt viktigaste faktorn i förebyggande arbete mot kriminalitet. Satsa på skolan för att ge barn bättre framtidsutsikter.
  • Viktigt med kontinuitet i arbetet, föräldrabesök hos nyblivna föräldrar är jättebra men behöver följas upp även när barnen blir större så att både barn och föräldrar får stöd under hela uppväxten.
  • Idrott är en viktig arena, där finns eldsjälar som jobbar för att få bort unga från gatan. Ger en meningsfull fritid.
  • Arbetet mot våldet behöver också involvera arbete mot hatbrott mot hbtq-personer.

För att veta mer om vad som var uppe på rådsmötet kan du läsa protokollet!

Den 14 mars ordnar kansliet för mänskliga rättigheter ett rundabordssamtal för politiker, tjänstemän och det civila samhället om hur vi kan få stopp på våldet. Anmäl dig senast 11 mars.
För att komma till Facebookevent.

Sissela Nordling Blanco (Fi)
Gruppledare och ordförande i rådet för mänskliga rättigheter