Nolltaxa för att bryta segregationen

Är avgiftsfri kollektivtrafik en utopi eller en nödvändighet för att bryta segregationen? Feministiskt initiativ tror det sistnämnda. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill ha och social rättvisa. Ojämlikheten bryts inte i en handvändning. Det handlar framförallt om ekonomisk omfördelning – där kollektivtrafiken utgör en viktig del.

Idag är det nolltaxedagen. Feministiskt initiativ menar att nolltaxa borde vara en självklarhet. Ojämlikheten och segregationen i Sverige ökar. OECD varnar för att om vi inte gör något nu kommer klassklyftorna i Sverige permanentas. Segregationen syns i hela landet. Det gäller i såväl förort och innerstad, som landsbygd och storstad. Låginkomsttagare, särskilt kvinnor och unga, är de som främst använder kollektivtrafiken. Det handlar om att lämna barn på förskolan, ta sig till arbetsförmedlingen eller fotbollsträningen.

Feministiskt initiativ menar att kollektivtrafiken ska bekostas via skattesedeln i likhet med andra samhällsnyttiga funktioner, såsom skolan. Visst finns det utmaningar. Bland annat kommer det kräva utbyggnad av kollektivtrafiken eftersom att det kommer innebära fler resenärer. Problem med ökat användande av kollektivtrafiken handlar snarare om att man inte prioriterat utbyggnad och tätare turer tidigare. Men att fler väljer att ställa bilen hemma och istället välja ett mer klimatsmart alternativ är egentligen något positivt.

Det är viktigt här att understryka att kollektivtrafikens utmaningar inte bara handlar om storstäderna, många är de på landsbygden som vittnar om turer som dras in och ersätts med kostbara vägbyggen. Det är ovärdigt att vi 2017, med kollektiva medel, förstärker både klassklyftor och ojämlikheter i samhället.

Feministiskt initiativ menar att nolltaxa inte är en utopi, utan ett villkor för ett mer jämlikt samhälle. Låt våra gemensamma pengar gå till att faktiskt skapa förutsättningar att människors vardag ska gå ihop och att ta del av samhället på samma villkor som den som har en fet plånbok. Detta skapar ekonomiska murar som isolerar människor i sina närområden och gör det svårare för människor med olika bakgrund att mötas. Alla vinner på att bryta segregationen och rädda klimatet genom avgiftsfri kollektivtrafik.

Adam Hjort (Fi)
Miljö- och klimatpolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Lisa Palm (Fi)
Kommunfullmäktigeledamot, Fi Stockholm