En grön miljöpolitik som är rosa

En feministisk miljöpolitik står för en omfördelning av resurser som gör miljön bra för alla oavsett tillgångar och bakgrund.

Ett sätt av många för att förbättra miljön i både stad och landsbygd är, som Adam Hjort och Lisa Palm redan beskrivit – en avgiftsfri kollektivtrafik för alla!
Kollektivtrafiken kan byggas ut och göras tillgänglig för alla i Stockholm. Tvärförbindelser i form av bussar och spårvägar måste utökas. Cykel- och gångvägarna måste bli fler och göras mer tillgängliga till och från tunnelbana, busslinjer och spårvägar. Detta är frågor som Feministiskt initiativ driver i den rosa-grön-röda majoriteten i staden.
Vidare menar Feministiskt initiativ att för att inte Stockholm ska drabbas av en trafikinfarkt måste mängden bilar minska samtidigt som kollektivtrafiken ökar.
I städer runt om i världen har lyckosamma lösningar gjorts som att stimulera bilpooler, underlätta samåkning och beskatta kommersiella parkeringsplatser. Att reformera reseavdragen är ett effektivt sätt att få människor att välja kollektivtrafik framför egen bil. Som det fungerar nu så betalar arbetsgivaren för de arbetstagare som har förmånsbilar en stor del av trängselskatten. Det stimulerar inte till att ta kollektivtrafik för de stockholmare som har råd att välja. Att ser över förmånen med fri parkering på arbetsplatsen är också ett sätt att få fler att välja kollektivtrafik.
Om allt fler åker kollektivtrafik har vi alla något att vinna av det, alla stockholmare och vår miljö som tillhör oss alla.

Feministiskt initiativs miljöpolitik inkluderar alla människor, djur och vår gemensamma jord.

Annika Nylén (Fi)
Skuggledamot i miljönämnden Stockholms stad