Mer spår till Stockholm

I dag presenterades Stockholms del av den så kallade Sverigeförhandlingen, med satsningar på kollektivtrafik och bostadsbyggande. Det handlar om tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, en förlängning av Roslagsbanan via Odenplan in till City och Spårväg Syd, mellan Flemingsberg och Älvsjö.

Med i Sverigeförhandlingen finns också ett uppdrag att bygga bostäder, totalt över 100 000 i regionen. Och det behövs. Stockholms stad har de senaste åren redan hållit en hög takt i byggandet, men det kommer att dröja innan staden och resten av länet har kommit ikapp med den bostadsbrist som vi har nu.

Feministiskt initiativ vill att privatbilismen i de stora städerna ska bort. Det är en långsiktig vision som kräver en bra och heltäckande kollektivtrafik. Därför är vi mycket glada över att det nu finns en samsyn i majoriteten i Stockholms stad för att kollektivtrafiken ska prioriteras framför vägar och ännu fler motorleder. Det är ett litet steg på väg mot en bilfri stad.

Malin Ericson (Fi)
Kommunfullmäktigeledamot