Vi kan aldrig acceptera att flickors och kvinnors liv begränsas

– Jag blir förbannad när jag hör kvinnor vittna om sexism, trakasserier och ofredanden. Det som framkommer i reportaget i Kalla fakta är fullständigt oacceptabelt. Ingen ska placera flickor längst bak i bussen och kvinnor ska få vara ifred och ha på sig vad som helst utan att utsättas för glåpord och trakasserier.

Som feminister har vi en skyldighet att reagera när kvinnor vittnar om otrygghet och kränkningar. Vi vet att utmaningen är stor när vi lever i ett patriarkalt samhälle och politiken har misslyckats att komma åt det faktum att kvinnor fortsätter att få sina liv begränsade.

Vi tror på att vända riktningen genom konkret politik. En utgångspunkt i allt förändringsarbete måste alltid vara att lyssna in de vars liv det berör. Därför har vi tillsatt en utredning om kvinnors och flickors makt och inflytande i ytterstaden där de själva ska komma till tals.

Och vi är långt ifrån klara med det arbetet som vi hittills har påbörjat här i staden. Feministiskt initiativ har sedan vi kom till makten fått igenom politik för att stärka kvinnors ekonomiska oberoende genom stadsdelsmammor som ska arbeta uppsökande för att nå kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.Vi har satsat på unga tjejers makt och fritid genom fler mötesplatser och ungas organisering. För att motverka mansdominansen i lokala centrum ska staden jobba med feministisk stadsplanering. Under tre år har vi också tagit krafttag mot våldet genom att bland annat tredubbla anslagen till kvinnojourerna. Vi har utbildat förvaltningar i våldsprevention och infört antivåldsprogram i skolan med fokus på att motverka machoideal. Resurscentret mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo har permanentats och från och med i år ska lärare och elevhälsa få kompetenshöjning om heder, för att bättre kunna upptäcka och agera när barn far illa. Och allt detta är bara en början på Feministiskt initiativ arbete i staden.

Efter Kalla Faktas granskning går statsministern ut och fördömer och talar om att ”I Sverige är det jämställdhet som gäller punkt slut”. Han betonar gång på gång nationen Sverige, att detta inte hör hemma i Sverige. Ändå är det ett faktum att Sverige inte är jämställt. Endast faktiskt politik kommer åt ojämställdheten som flickor och kvinnor möter varje dag.
Mer än någonsin behövs en feministisk politik som är förankrad i verkligheten. Att flickor och kvinnor får sina liv begränsade kommer vi aldrig att acceptera.

Sissela Nordling Blanco (Fi)