En vårpropositionen långt ifrån kommunernas verklighet

Idag presenterade regeringen vårpropositionen. Feministiskt initiativ Stockholm menar att regeringen inte tar ansvar för kommunernas verklighet. Regeringen behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska få möjlighet att vända utvecklingen.

Feministiskt initiativ Stockholm vill:

 • Bryta skolsegregationen
  Dags att bryta skolsegregationen på riktigt! Regeringen tillskjuter 500 miljoner extra till skolor i socialt utsatta områden. Men problemet är inte pengarna i sig, utan det system som cementerar skolsegregationen. Bryt cirkeln: Fi Stockholm rita om upptagningsområden, slopa skolpengen och ersätta det fria skolvalet med ett jämlikt skolsystem.
 • Förebygga våld och kriminalitet bland unga
  Större satsningar på socialtjänsten för barn och unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. När vi vet att många unga börjar sin kriminella bana redan i 10 års ålder så måste vi ge socialtjänsten rätt förutsättningar att arbeta både uppsökande, förebyggande och med insatser mot den här målgruppen.
 • Mer jämställda arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända
  Nyanlända är de kvinnor som har svårast att få ett arbete. Satsningar som riktar sig till nyanlända tillfaller män till största del. Gång på gång ser vi hur resurser snedfördelas om kommer inte i lika hög grad till del till kvinnor.
 • Vi står inte ut!
  Vi kommer se ett växande antalet papperslösa barn och ensamkommande barn och unga. Enligt den nya LMA lagen lämnas också unga med avvisningsbeslut helt utan möjlighet till hjälp med boende trots att utvisningen inte alltid går att verkställa. Dessa unga lever fortfarande i kommunerna och blir stadens ansvar då de vistas här.