Vi kan vara stolta över socialsekreterarkåren i Stockholm

Stockholm har en socialsekreterarkår att vara stolt över. En kår som gör ett tungt och viktigt arbete. Som brinner för yrket och som inte räds för att stå upp och larma när läget är allvarligt. Idag kan vi läsa i ETC Stockholm om hur socialsekreterare i flera av Stockholms stadsdelar vittnar om tuffa arbetsförhållanden och känslan av att behöva ställa klientbehov mot budgetmål. Jag har själv arbetat inom socialtjänsten och vet hur roligt och utvecklande det är, men också hur tungt och stressigt det blir när medarbetare byts ut, högen med utredningar växer och stressnivåerna höjs.

När vi rödgrönrosa kom till makten tog vi över en stad där alliansen styrt i åtta år och genom omorganiseringar och underfinansiering låtit socialtjänsten gå på knäna. En av våra första och största prioriteringar var att satsa på socialtjänsten och förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Vi har bland annat lagt över 90 miljoner på barn- och ungdomsenheterna och implementerar nu ett handlingsprogram för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Vi kan redan se att konsulttimmarna minskar och att personalomsättningen blivit lägre i flera stadsdelar. Det är en framgång, men så länge medarbetare larmar om att de inte kan göra sitt arbete på ett rättssäkert sätt, med klienten i fokus, kan vi inte vara nöjda.

Vi står inför en mängd utmaningar i Stockholm. Vi måste bryta segregationen, öka satsningarna mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation och stoppa det dödliga våldet. Vi har också stora problem med ökande utsatthet för ensamkommande barn och unga, och med barnfamiljer och våldsutsatta kvinnor i osäkra boendeförhållanden. För att hantera allt detta behöver vi en stark och stabil socialsekreterarkår.

Staden måste ge förutsättningarna för kontinuitet, ett rättssäkert arbete och förtroendet att arbeta utifrån socialtjänstlagen utan att budgeten sätter hinder i vägen. Med drygt ett år kvar av nuvarande mandatperiod behöver vi fortsätta det påbörjade arbetet och öka satsningarna på våra medarbetare inom Stockholms socialtjänst.

Anna Rantala Bonnierc (Fi)
Gruppledare Stockholms stad