Sluta misstänkliggöra de mest utsatta, Åsa Regnér

Åsa Regnér skriver på Aftonbladet debatt varför hon inte ger pengar till utsatta människor som ber om hjälp på gatan. Hon lyckas samtidigt både misstänkliggöra de utsatta samt skuldbelägga dem som vill hjälpa med att de understödjer människohandel och annan brottslighet. På sin plats vore i stället om Åsa Regnér såg sin egen och regeringens roll i att förbättra villkoren för de som redan finns på våra gator.

Åsa Regnér skriver att hon inte tänker acceptera att utsatta människor sitter på gatan och tigger om hjälp för sig och sina barn. Om detta är vi överens. Det är inte värdigt att människor skall behöva komma till Sverige för att här tvingas leva under vedervärdiga förhållanden för att ha en chans att försörja sig själva och sina familjer. Och precis som Regnér hävdar så anser även jag att utbildning och arbete måste vara vägen ut ur fattigdom.
Problemet är att Åsa Regnér, minister i Sveriges regering, inte ägnar sin text åt att berätta vad hon själv och regeringen ämnar göra för att de som finns i Sverige skall slippa tigga på gatan. I stället för hon fram det som hon menar Rumänien gör och bör göra för att förbättra situationen för landets medborgare. Det Åsa Regnér påpekar att regeringen utifrån sitt avtal med Rumänien har gjort i frågan är att ha haft ett “intensivt erfarenhetsutbyte”.

Som gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm och kommunpolitiker i landets största kommun anser jag att vår uppgift är att göra betydlig mer än så. För det första kommer inte alla de utsatta som tigger uteslutande från Rumänien. Däremot är många av dem romer, en av Europas mest utsatta och diskriminerade minoriteter. Alla dessa människors situation lindras inte av att EU initierar nya konferenser eller att EU-kommissionen utvecklar en ny social pelare. Inte heller förstår jag hur nöden lindras av att regeringen gör det lättare att avhysa personer från privat mark. Tvärtom bäddar detta för en fortsatt osäkerhet och flyttkarusell för denna redan utsatta grupp. Och det stöd som utlovades av regeringens samordnare i frågan om utsatta EU-medborgare resulterade enbart i fler krav på restriktioner och förbud.

Nej Åsa Regnér, om du skall slå dig för bröstet gällande regeringens politik kring utsatta EU-medborgare får du och regeringen börja leverera politik som faktiskt hjälper de människor som finns på våra gator. Detta bör såklart ske parallellt med arbete på mellanstatlig nivå såväl som på EU nivå, men vi kan inte låta EU:s fattigaste och mest utsatta lida för att utvecklingen tar lång tid. Innan Rumänien och andra länder fullt ut tar sitt ansvar bör Sveriges regering i samarbete med kommunerna vara tydliga i fråga om:

  • rimliga boendealternativ – de akuta boenden för ett fåtal nätter som finns idag blir bara ytterligare led i en flyttkarusell
  • tillhandahållanden av uppställningsplatser för husvagnar
  • sanitära rättigheter såsom tillgång till vatten och toaletter – det går att med enkla medel förhindra sanitära olägenheter och spridning av sjukdomar
  • stöd till civilsamhälle och företagare som vill utbilda och anställa utsatta EU medborgare, vi behöver göra det lätt att hjälpa
  • skolgång för barn som vistas i Sverige under längre tid – barns rätt till utbildning får aldrig bli lidande på grund av föräldrarnas fattigdom.

I Stockholm driver Feministiskt initiativ dessa krav på kommunal nivå. Hittills har våra samarbetspartier inte kunnat möta oss i dessa krav. Nu hoppas vi på att Åsa Regnér och regeringen tänker om och inser hjälpen också måste finnas i Sverige när personerna gör det.

Anna Rantala Bonnier (Fi)
Gruppledare Stockholms stad