Våldtäkter är mer än ett festivalbrott

I helgen meddelade Bråvallafestivalen att de inte kommer att arrangera någon festival nästa år. Anledningar är de många våldtäkter och sexualbrott som skett under årets festival. Reaktionerna som både innehåller ros och ris har inte låtit vänta på sig. En del menar att det är bra, andra anser att det är att ge vika för gärningsmännen. Statsminister Stefan Löfven kallar det för ”vidriga handlingar av ynkliga män”.

Mäns våld mot kvinnor är ett större problem än något som går att beskriva som ynkligt.
Visst är lätt att sympatisera med statsministerns uttalande. Sexualbrott är vidriga, men att etikettera gärningsmännen som ”ynkliga” är en grov generalisering, som får det att låta som att det enbart är särskilt ynkliga män som begår dessa brott. Att det skulle handla om individer snarare än strukturer.

Till skillnad från Stefan Löfven menar Feministiskt initiativ att det inte går att förminska sexualbrott till att bara handa om en viss typ av män. Vi pratar istället om det sexualiserade våldet mot kvinnor och flickor som ett säkerhetsproblem. Helgens händelser på Bråvallafestivalen gör det än mer uppenbart att flickor och kvinnor inte kan känna sig säkra i det offentliga rummet – och att det är män som står för våldet.

I Stockholm där Feministiskt initiativ sitter vid makten har vi sedan flera år tillbaka ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är uppenbart att vi behöver arbeta förbyggande för att motverka våld. Förra året anställdes en trygghetskoordinator med särskilt ansvar för ungdomsfestivalen We Are Stockholm. Dessutom satsar vi på verksamheter som Respekt och självrespekt och MVP (Mentorer i våldsprevention) riktat mot skolungdomar, som har införts för att förebygga våld och trakasserier.

Resultatet av dessa satsningar är, förutom en ökad medvetenhet hos både unga och vuxna som verkar inom kommunal verksamhet och på festivaler, också att anmälningsfrekvensen ökar. Vi får inte glömma att när vi slutar normalisera sexualbrott så kommer också fler att anmäla. Det betyder inte alltid att antalet brott ökar, utan att kunskapen och bemötandet gentemot anmälaren blivit bättre.

Oavsett vad man anser om festivalledningens beslut att stänga Bråvallafestivalen, kan vi konstatera att mycket arbete återstår. Så länge flickor och kvinnor utsätts för den här typen av brott finns mycket kvar att göra. Därför är det bra att händelser som de under Bråvallafestivalen får mycket uppmärksamhet. Men vi kan inte tro att vi kan reducera det till ett festivalproblem eller ett brott som begås av en viss sorts män. Då förminskar vi det stora säkerhets- och samhällsproblem som våldet mot flickor och kvinnor utgör och sviker återigen de som blir utsatta.

Anna Rantala Bonnier (Fi)
Stockholms stad