Naturreservat och nya bostäder i Årsta

Stockholm står inför stora utmaningar, det är en växande stad som måste kombinera en stor bostadsbrist och ständigt växande befolkning med att ta till vara på och bevara gröna och blåa värden. Feministiskt initiativ Stockholm välkomnar därför det nya förslaget för Årsta där stadsutveckling och natur möts.

Feministiskt initiativ och den rödgrönrosa majoriteten är på god väg att infria löftet om ett naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar. Vi kommer i och med det skydda en viktig grön oas för dagens och framtidens stockholmare. Stockholms gröna och blåa värden är en stor resurs för alla invånare, och skogen är viktig både som ett andningshål och för ekosystemtjänster.

Men Stockholm är en stad som växer, och efter utförsäljningen av allmännyttan och många år utan statlig bostadspolitik har vi långa bostadsköer. Genom att bygga bostäder där kollektivtrafik, butiker och kommunal service redan finns planerar vi kostnadseffektivt och klokt. Med fler boende i närområdet kan Årsta centrum återigen bli det grannskapscentrum det en gång var.

Det är ett avvägande att bygga i kanten på ett naturområde. Vilka delar är lämpliga för nya bostäder och vad ska bevaras som naturmark? Feministiskt initiativ anser att kombinationen av fler bostäder och naturreservat i Årsta är en bra kompromiss för stadens behov att bygga mer och samtidigt bevara stora grönområden. De nya bostäderna kommer att göra skogen åtkomlig för fler invånare, samtidigt som den säkras för framtiden.

Fi Stockholm, stadsplanering och miljö
Malin Ericson
Calle Öhlin
Gerda Larsson
Annika Nylén