Inga markanvisningar till oseriösa hyresvärdar.

I exploateringsnämnden den 19 april fattades ett beslut att låta D. Carnegie bygga ytterligare hyresrätter i Järva. Feministiskt initiativ beklagar beslutet och vi ställer os bakom Hyresgästföreningens krav. Vi säger nej till fler markanvisningar till bostadsbolag som inte klarar av att leva upp till grundläggande krav rörande ventilation, brand eller hälsoskydd. Feministiskt initiativ kommenterar frågan om markanvisningar och kortsiktiga hyresvärdar.

Vi beklagar att vi inte fått gehör i det här ärendet och önskar att D.Carnegie först hade tvingats visa att förändringsviljan är genuin. Tyvärr verkar det nämligen finnas en tradition av att inte hålla ingångna avtal och bolaget har tidigare brutit ingångna avtal med hyresgästföreningen.

En feministisk politik behöver se till maktstrukturer och vi vill med politikens hjälp stävja att någon utnyttjar sin position på andras bekostnad. Feministiskt initiativ vill se ett Stockholm med långsiktig fastighetsförvaltning och ansvarsfulla hyresvärdar vilket också betonas i stadens markanvisningspolicy.

Rätten till en sund bostad har vi kämpat för i Sverige länge. Inget talar för att vi ska sluta kämpa nu.

En social bostadspolitik för Stockholm kräver bland annat en möjlighet att kunna förmedla lägenheter till de som verkligen har behovet. Det är anmärkningsvärt att en så stor fastighetsägare då väljer att inte följa den frivilliga överenskommelse som finns i branschen att lämna hälften av alla lediga lägenheter till bostadsförmedlingen.

Calle Öhlin
Feministiskt initiativ