Fi sätter människan i centrum – inte bilen

Jag drömmer om en stad där människor lätt kan röra sig mellan arbete, skola och hem utan att behöva ta en fossildriven bil och sitta i långa köer. Jag drömmer om en stad där stora parkeringsplatser istället är grönområden, torg eller kulturhus. Jag drömmer om en stad där människan står i centrum- inte bilen. Detta är vad Fi Stockholm har arbetat med i de senaste fyra åren.

Fi Stockholm arbetar för minskad privatbilism, för renare luft, minskade utsläpp och bättre framkomlighet. Genom att successivt omvandla gator till gågator och bygga ut kollektivtrafiken går vi mot en grönare stad. Visste du att varannan bilresa i Sverige är mindre än fem kilometer? (Naturskyddsföreningen). Det är en sträcka som enkelt kan ersättas av kollektivtrafiken eller cykeln här i Stockholm. I Oslo togs det ett beslut 2015 om att en del i innerstaden skulle vara bilfri 2019. Det går att ta stora kliv i miljöarbetet och Feministiskt initiativ är beredda att ta dem.

Vi har bara en jord, men lever i Sverige som om vi hade fyra planeter och konsumtionen är en stor del av vårt klimatavtryck.

Under det senaste decenniet har mycket ansvar för miljöarbetet lagts på individen, vi ska köpa ekologiskt, byta till havremjölk och åka mindre flyg. Det är självklart bra att ändra sin egen livsstil men det kan kännas frustrerande att känna att ansvaret ska ligga på en själv och inte på att politikerna. Det är dags för en miljöpolitik som utgår från kollektivets ansvar, inte individens. Det är dags att öka tempot i klimatarbetet genom fler lösningar på kollektiv nivå som ger effekt.

De utsläpp som vi i Stockholm är ansvariga för stannar inte lokalt. Klimatkrisen påverkar möjligheten att bo på vissa platser, att odla sin mat eller att drabbas av en översvämning. Redan idag flyr människor på grund av miljökatastrofer, öriken som Fiji håller på att försvinna under vattenytan och kuststäder som Karlskrona och Stockholm kommer att ligga under vattenytan om vi fortsätter som idag. FN:s migrationsorgan beräknar att 200 miljoner människor kan vara på flykt undan klimatkatastrofer 2050. Vi tillhör världens allra rikaste och mest välmående regioner och därför har vi även ett stort ansvar att minska våra utsläpp.

Sen är det där här med energi. Hela 173.000 terawatt solenergi träffar jorden hela tiden. Det är mer än 10 000 gånger världens totala energianvändning. Om alla skulle ha solceller på taket skulle alltså världens energikris vara löst.

Självklart finns det problematik kring verkningsgrad av cellerna, material till solceller och men vinsterna är fortfarande stora. Fi vill att alla nya bostäder som byggs i staden ska ha solceller på taken. En grön och självförsörjande energikälla som håller länge.

Sverige och Stockholm stad har förbundit sig att till Agenda 2030, de globala målen, och arbetar idag för fullt med dem. Våra förslag rimmar väl med mål 7 ”Hållbar energi för alla” och nr 11 ”hållbara städer och samhällen”. Målen är odelbara och ska genomsyra alla politiska beslut. På så sätt är det något som vi alla måste ta ställning till och som inte går att bortse ifrån inom politiken.

Feministiskt initiativ färgar inte bara staden rosa utan vi vill färgar den även grön. Vi vill att alla nya byggnader ska byggas med solceller och göra Stockholms innerstad bilfri. Vi har ett intersektionellt perspektiv på klimathotet och tar tydligt ställning för att klimat och jämlikhet hör ihop.

Så rösta på Feministiskt initiativ i kommunvalet för en miljöpolitik som sätter människan i centrum – inte bilen.

Alicia Thulin, kommunfullmäktigekandidat

Källor:
https://www.vattenfall.se/solceller/fakta/